<div align="center"> <h1>Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu</h1> <h3>Strona Szkoły nr 11 w Jarosławiu</h3> <p>szkoła, Jarosław, edukacja, szkoła podstawowa w Jarosławiu, oddziały integracyjne, integracja, szkoła promująca zdrowie, szkoła</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://sp11.nstrefa.pl/" rel="nofollow">http://sp11.nstrefa.pl/</a></p> </div>